Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH&THCS Bản Mù

xã Bản Mù Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
0919546083
anhgiaovungcaoduy@gmail.com